Rabu, 30 Julai 2008

Satu parti: Saranan Tuan Guru perlu diteliti

|

Menurut Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat,beliau menyokong cadangan sekiranya PAS dan Umno dibubarkan dansebaliknya sebuah parti benar-benar berlandaskan Islam ditubuhkan.IklanPandangan Tuan Guru sebenarnya adalah satu pandangan palingterkehadapan tanpa ada sebarang rasa sentimental terhadap sesuatu yangtidak lebih dari nama yang disahkan dalam bentuk sekeping kertas, copgetah sebuah jabatan kerajaan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia.

Sesebuah parti politik, tidak kira Umno atau PAS tidak sepatutnyadianggap sebagai sebuah institusi yang harus dipertahankan sehinggadunia kiamat.Sebuah parti politik hanyalah sebenarnya manusia. Ia bukan sebuahagama yang perlu dianuti dengan segala peraturannya harus dipatuhisebagaimana seseorang wajib mematuhi hukum agama.Kenyataan Tuan Guru boleh dilihat sebagai sesuatu yang mengatasi soalpolitik semata-mata. Bagi beliau yang penting adalah Islam. Dalam lainperkataan Islam mengatasi semuanya. Apabila sesebuah parti ditubuhkanberlandaskan Islam dan dengan objektif utamanya mendaulatkan Islam,maka dengan sendirinya, satu budaya Islam yang jelas dan kukuh akanterbina.Hal ini bertentangan dengan Umno yang mengasaskan penubuhannyasemata-mata atas dasar siasah dan kemudian turut memasukkan perjuanganIslam sebagai agenda parti.

Dasar pragmatik yang diamalkan oleh Umnoadalah sesuatu yang tidak bercirikan Islam kerana dalam Islam semuanyatelah diputuskan oleh Quran dan hadis. Islam tidak berkaitan denganpragmatisme, tidak boleh main "itu boleh, ini boleh".Tentu sekali sesuatu parti yang memerintah boleh menukar dasarkerajaan menurut kesesuaian masa dan keadaan tetapi menjadikan sebuahparti Melayu sebagai sebuah parti yang pragmatik bukanlah sesuatu yangdituntut oleh Islam.Apabila kita membandingkan pembudayaan Umno dan PAS yang berlakusepanjang-panjang lebih 50 tahun sejak ditubuhkan, maka pertentanganbudayanya cukup menyerlah.Walaupun ada ketikanya PAS seolah-olah memberikan tumpuan terhadapsoal politik dan kuasa, namun soal yang sama terus menjadi agendautama Umno sehingga ada kalanya membelakangkan soal moral yangberkaitan rapat dengan hukum-hukum agama (seperti campurtangan dalambadan-badan kerajaan yang sepatutnya bebas dari politik danmengongkong media arus perdana sehingga mendorong media berkenaanmelakukan pembohongan jelas dan fitnah terhadap PAS dan partipembangkang lain).

Walaupun Malaysia hanyalah sebuah negara kecil yang politiknya mampudiurus dengan mudah, tetapi kita sering terpisah dan terperangkandalam perbalahan berpunca dari pelbagai fahaman asobiyah sehinggakanintergrasi nasional tidak lebih omong kosong ahli politik yangretorikal sifatnya.Kita dipisah-pisahkan dengan agama, dengan keturunan, puak dansebagainya. Malah dalam satu rumpun bangsa kita terpisah lagi olehfahaman dan penjiwaan parti politik yang berbeza.Mungkin Tuan Guru melihat masanya sudah sampai bagi kita mengenepikandan menghakis semua landasan-landasan asobiyah yang tidak akan membawakita ke mana-mana melainkan memerangkap kita dengan perbalahan yangtidak akan ada kesudahannya.Islam adalah semua agama universal dengan sistem moral yang logik danboleh diterima oleh semua bangsa.

Sekiranya kita boleh menerima Islamsebagai agama rasmi Persekutan Malaysia sudah tentu kita bolehmenerima sebuah parti terbesar yang berlandaskan Islam untuk menjaditunggak kepada kuasa politik negara.Bagi rakyat bukan-Islam, mereka tidak perlu bimbang. Selagi partitersebut dibentuk dengan landasan Islam yang kuat dan definitif, soaldiskrimasi tidak timbul seperti yang berlaku apabila kuasa politikberada di tangan parti yang hanya menggunakan Islam sebagai komestikperjuangan siasah bagi mengaburi orang Islam sendiri.

0 ulasan: